1%

1%

Kedves Támogatóink,

Alapítványunk idén is hálás köszönettel fogad minden felajánlott 1 %-ot, mely közelebb visz Bennünket az Álomvölgyben épülő oktató/gyógyító/meditációs központunk felépítéséhez. Mindenki segítségét, támogatását hálásan köszönjük! Részletek, bővebb információk a mellékletekben találhatók.

Köszönjük szépen!

Adataink: 18250303-2-13 – Fehér Sas Páholy Alapítvány

KÖSZÖNETTEL FOGADJA ALAPTVÁNYUNK AZ SZJA 1% FELAJÁNLÁSÁT

ALAPÍTVÁNYUNK ADÓSZÁMA: 18250303-2-13

Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át?

Az a magánszemély (egyéni vállalkozó, őstermelő is), akinek adófizetési kötelezettsége van, s jövedelemadóját maradéktalanul megfizette a bevallás benyújtására előírt határidőig, vagy részletfizetési halasztási engedélye van.

Mit tegyen a felajánlás lehetőségével élni kívánó adófizető?

Alapítványunk számára az adófizetők a jövedelemadó egy százalékáról az alábbi módokon rendelkezhetnek;

  • A rendelkező nyilatkozat a bevallási nyomtatvány részét képezi, így az a magánszemély, aki adóbevallást ad, a nyomtatvány megfelelő lapjának (a 17SZJA jelű bevallás EGYSZA lapja,) kitöltésével rendelkezhet. Amennyiben a nyomtatvány részeként rendelkezik, és bevallását papíron adja be, a saját azonosító adatairól a kedvezményezettekre vonatkozó adatokat ne válassza le!
  • Amennyiben bevallási tervezetét papír alapon kapta meg az adóhatóságtól – nincs elektronikus elérhetősége -, és az elkészített tervezettel nem ért egyet, akkor bevallási kötelezettségének a 17SZJA bevallás benyújtásával tud eleget tenni. Ezen bevalláshoz kapcsolódóan lehet rendelkezni az szja 1+1 százalékáról.
  • Aki rendelkezik elektronikus elérhetőséggel, a Központi Ügyfél-regisztrácós Nyilvántartáshoz kapcsolódó tárhellyel rendelkezik és bevallási tervezetét az on-line felületen javítja, akkor az szja 1+1 %-áról is itt rendelkezhet.
  • Az EGYSZA rendelkező nyilatkozat a bevallástól függetlenül is eljuttatható az adóhatósághoz. Erre 2018. május 22-éig van lehetőség, függetlenül attól, hogy az adóbevallását esetlegesen 2018. február 26-áig be kell adnia.
  • Amennyiben a magánszemély munkáltatója útján rendelkezik adója 1+1%-áról, akkor azt legkésőbb 2018. május 10-éig lezárt borítékban leadva teheti meg. A május 10-e után átadott borítékokat a munkáltató nem köteles átvenni. A magánszemélynek a borítékot annak ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezűleg alá kell írnia, mivel ez biztosítja azt, hogy a munkáltató a boríték tartalmát ne ismerhesse meg. A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékon feltüntethető a magánszemély neve és a lakcíme is. A munkáltatók a náluk leadott lezárt borítékokat kísérőjegyzékbe veszik, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását

Mit kell tartalmaznia az adózó nyilatkozatának?

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell Alapítványunk adószámát és tartalmazhatja a nevét is:

18250303-2-13 – Fehér Sas Páholy Alapítvány

Csak egy nonprofit szervezetet lehet egyszerre ezen az úton adományhoz juttatni.

Az egyházakkal és a kiemelt költségvetési irányzattal kapcsolatosan külön lehet nyilatkozni.

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy nevét és postai illetve elektronikus levelezési címét az az adóhatóság közölje Alapítványunkkal, akkor ezen szándékát az erre vonatkozó kódkockában jelölje „X”-szel, és töltse ki „Az adózó neve” mezőt és „Az adózó postai levelezési címe” vagy „Az adózó elektronikus levelezési címe” mezők közül legalább az egyiket.

Alapítványunk a megadott adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységünket érintően kapcsolatfelvételre, tájékoztatás nyújtására használhatja fel, és az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti.

Budapest, 2018. január 29.

Köszönettel:                                Balogh Béla

kuratórium elnöke

Melléklet:

EGYSZA nyilatkozat


Comments are closed.