Lelki gyógyítás

Lelki gyógyítás

A White Eagle által tanított lelki gyógyítás egyszerűnek tűnő, de mélyreható munkával kezdődik, aminek során “szívcsakránkból” a Krisztus-csillag fényét sugározzuk mindazok felé, akiknek segítségre van szükségük. A hatágú – felosztások nélküli – csillag az anyagban tökéletessé vált férfi/nő misztikus szimbóluma. Ez teszi lehetővé azt, hogy csatornaként működjünk a spirituális tökéletesség – Krisztus – erejének közvetítésében. A spirituális tökéletesség magában hordozza a kellemes érzést, az örömet, a békét és az erőt. A Páholy működtet egy lelki gyógyítói iskolát, ami ebből a felfogásból meríti erejét. A gyógyítók színes fénysugarak erejét használják, amit a páciens csakráin és auráján keresztül juttatnak célba. Ez így történik a közvetlen – kézrátételes – gyógyítás alkalmával és a távgyógyítás esetében is. Ezt a szolgálatot mindig anyagi ellenszolgáltatás nélkül ajánljuk fel. A közvetlen, kézrátétellel gyógyító tagjainkat nemzeti irányelvek szerint képezzük, és a nemzeti erkölcsi normák (Code of conduct) szerint járunk el azokban az országokban, ahol ilyenek léteznek.

A lelki eszközökkel történő gyógyítás módjának elsajátításához alapvető feltétel a legalább egy éves tagság és az ugyancsak egy éves rendszeres részvétel a kéthetente tartott meditációkon. Szükséges továbbá az, hogy a tanítvány White Eagle tanításait elfogadja, és a gyógyításban csak a Páholy által tanított módon dolgozzék. Az itt tanított gyógymód keverése más gyógymódokkal és más irányzatok tanításaival nem ajánlott, és a gyógyulni vágyóra ugyanúgy káros hatással lehet, mint a gyógyítóra.

A gyógyítók képzésének első állomása a „távgyógyító tanfolyam”. Itt elsajátítják annak a módját, hogy a rendelkezésükre bocsátott rituálé segítségével heti egy órában hogyan segíthetnek a rászorulókon. Ezzel a gyógyítási móddal rendszerint 2-3 évig dolgozik a tanítvány, és lassan kifejlődnek benne azok a képességek, amelyek szükségesek a továbblépéshez, a közvetlen, “kézrátétellel” történő gyógyítási mód elsajátításához. A kézrátétellel történő gyógyítási mód szintén elméleti tanfolyammal kezdődik, és a gyakorlásra a Páholy vezetőjének irányítása és felügyelete mellett kerül sor.

A kézrátétellel történő gyógyítás nem veszélytelen, mint ahogy egy sebészeti beavatkozás sem az. Ahogy a sebész fertőtleníti a kezét operáció előtt és után, úgy kell vigyáznia a lelki erőkkel dolgozó gyógyítónak is aurájának tisztaságára. Ez legkönnyebben az aurának hideg vízzel való átmosása – hideg zuhany – útján érhető el. Egyszerűbb esetek gyógyítása után elegendő az alapos, hideg vízzel történő kézöblítés is. Ha ez nem történik meg, akkor a beteg aurájából letakarított szennyeződésből óhatatlanul visszamarad valami a gyógyító aurájában, és azt a következő kezelésnél mintegy rákeni, átadja a következő betegnek. Ebből talán az is kiderül, miért olyan fontos, hogy a gyógyító egészséges legyen, amikor gyógyít. Betegen a saját aurájának szennyeződését viszi át a beteg aurájába.

fény

A Lelki gyógyítást a Páholyban White Eagle irányító utasításai szerint végezzük. A gyógyítás történhet a kezek ráhelyezésével, amit mi kontakt (kézrátételes) gyógyításnak nevezünk, valamint csoportos imádság és gondolat-kivetítés által, vagyis Távgyógyításként. Ezt a munkát a Páholy 1936-ban történt megalapítása óta végezzük, és a gyógyítás mindkét formája nagyon hatékonynak bizonyult – sokszor szinte varázslatosnak. Ezt a lelki gyógyítást nem szabad összekeverni a hiten alapuló gyógyítással. Sok olyan páciens kap csodálatos segítséget, akik elsőre azt mondták, hogy nem hívő emberek.

Az ima varázslatos ereje által minden lélek, aki rá akar hangolódni a gyógyító sugarakra, megerősödhet hitében és új reménnyel és megértéssel töltődik fel.
A lelki gyógyítás felébreszti és megerősíti a belső fényt – a Krisztus ént – ami fokozatosan átveszi az ellenőrzést, megnövekedett gondolati és érzelmi harmóniát hoz, valamint feltölti és helyreállítja a beteg testet. A lelki gyógyítás először a szellemet gyógyítja meg, ezt követi a fizikai javulás.
Kontakt (kézrátételes) gyógyításra, tanácsadásra a Páholyban van lehetőség. Amennyiben úgy érzed, hogy hasznos lenne számodra egy ilyen gyógyításon való részvétel időpontot a Időpontkérés oldalon tudsz kérni.

A távgyógyítást csoportosan végezzük, mindegyik csoport hat gyógyítóból áll. A tagok közül a vezető a Fehér Sas Csillag Testvériségének tagja és külön képzést kapott a gyógyítás kisugárzására az ima és a gondolat erejével. A gyógyító csoportok hetente találkoznak és mindegyik 15-20 betegnek nyújt kezelést. A beteg szellemét azáltal ébresztjük és kapcsoljuk a gyógyító központhoz, hogy hangosan kimondjuk a teljes nevét, ami a láthatatlan éterben egy erőteljes rezgést hoz létre. A megfelelő színű gyógyító sugarakat, melyek kiválasztása White Eagle előírásai szerint történik, a lélekre irányítjuk a csoport imájának és gondolati erejének segítségével.