Alaptételek

Alaptételek

szárnyasgömb

A FEHÉR SAS PÁHOLY ALAPTÉTELEI

1. Isten, az örök létező Lélek egyben Atya és Anya.
2. A Fiú, a kozmikus Krisztus: Fény. Ugyanaz a Fény, ami az emberi szívben is világít. Azáltal, hogy mindannyian a Fény gyermekei vagyunk, lélekben mindannyian testvérek vagyunk. Ez a testvériség minden életet és minden létezőt magába foglal a látható világoktól a láthatatlanokig, a földtől a tündérek és angyalok világáig.
3. Hétköznapi életedben juttasd kifejezésre ezeket a princípiumokat szolgálat által.
4. A láthatatlan világok tudatosodása érvényteleníti a halál és az elválás fogalmát, és felfedi az élet örök egységének titkát.
5. Az élet öt univerzális érvényű törvény irányítása alatt áll:
– Reinkarnáció
– Ok és Okozat törvénye
– Lehetőség törvénye
– Rezonancia törvénye, és
– Kiegyenlítődés törvénye
6. Az ember végső célja az, hogy a szívében ragyogó krisztusi Fényt annyira megerôsítse, hogy ennek segítségével fizikai testének atomjait is finomabb (magasabb rezgésű) közeggé alakítsa, ami már nincs alávetve az élet és halál földi törvényeinek. Amikor ezt elérjük: mesterek vagyunk. Az ősi Testvériség szavaival élve: Nyíljék rózsa  az anyag keresztjén!  Az üzenet azt jelenti: Te, aki lélekben testvérünk vagy, élj úgy, hogy életed ne az anyagi világ keresztjén lévő szenvedés legyen. Élj úgy, hogy szívedben rózsa nyíljék, ami idővel beborítja és magába szívja a keresztet.