Tanítás

Tanítás

White Eagle szelíd tanítása ezrek számára vált ismerté a világon mindenfelé, köszönhetően a White Eagle Publishing Trust gondozásában megjelent könyveknek (kiegészülve Cd-kel, hangkazettákkal, a kéthavonta megjelenő Stella Polaris magazinnal, és más magazinokban és könyvekben megjelenő idézetekkel).

 Amit White Eagle tanít, az nem más, mint egyszerűen egy életmód: nem olyan életmód, ami a külső síkon követel óriási változásokat, hanem olyan, ami a belső tudatosságban von maga után nagy elmozdulást. Azt jelenti, hogy elmozdulunk attól a meggyőződésünktől, hogy a külső és a materiális dolgoknak hatalmuk van felettünk. Elmozdulunk a saját teremtő erőnk megismerése felé, hogy képesek vagyunk mindent széppé tenni, amit csak látunk. Ehhez először a lélekbe vetett tökéletes bizalomra van szükség, hogy a szeretet és ne a félelem vezessen minket.

 White Eagle azt tanítja, hogy elsősorban lélek vagyunk, és csak másodsorban test. „Lehetnétek olyanok, mint a királyok – mondja – fentről uralkodva életetek minden negatív körülményén. De ti túl gyakran megadjátok magatokat a negatív erőknek, ahelyett, hogy a ti saját mesterkulcsotokkal szabadjára engednétek a magatokban tárolt fényt és erőt, hogy megküzdjetek ezekkel az erőkkel.”

 Azt is mondja, hogy a léleknek megvan az ereje, hogy teljesen megváltoztassa a testet. „Te lélek vagy. Az igazi te, a tudatosság, nem más, mint lélek. Amint erősíted ezt a felismerést meditáció és a Teremtő szolgálata által, a lelked átveszi az uralmat a fizikai atomok felett, a tested élettől sugárzik, és minden egyes rész a lélek, valódi önmagad utasításainak engedelmeskedik.”

 Vannak más dolgok is, amiket White Eagle tanít. A Karma és a Lehetőség Törvénye például, amelyek a reinkarnációba vetett hiten alapulnak. Mindazonáltal azon az egyszerű igazságon kívül, hogy lélek vagytok, nem kell semmi mással foglalkozni ahhoz, hogy megértsétek mondandójának szépségét és vigaszát. Sokszor mondta, hogy ha a reinkarnáció gondolatát bonyolultnak tartjátok, ne foglalkozzatok vele. Az isteni terv sokkal hatalmasabb annál, hogy bármelyikőnk is valaha megérthesse, és azt hinni, hogy összefoglalhatjuk létezésed célját pár frázisban, tökéletesen hiábavaló. Valószínűleg mérhetetlenül sok dolog igaz, és lehet igaz egyszerre, mint amit mi képesek vagyunk elhinni és befogadni!

 Álljon itt végül egy gondolat, White Eagle egyik könyvéből – minden további tanítás megtalálható a könyveiben és a Páholy munkájában:

 „Fejleszd a szívedből a szeretetet, meditálj a szereteten, éld meg a szeretetet, fogadd be magadba a szeretetet, adj szeretetet, és a lelked megvilágosodik. Az isteni csoda a kezedben fog nyugodni, képessé téve téged, hogy meggyógyítsd a betegeket, vigasztald a megtörteket, megáld a szomorúakat, megszépíts mindent, amihez hozzáérsz, és békét és boldogságot hozz minden férfi és nő életébe.”