Kérdések

Kérdések

Kérdések a Fehér Sas Páholyról

1. Mi a Fehér Sas Páholy?
A Fehér Sas Páholy nyitott spirituális Rend. A Rend tagjai azon férfiak és nők, akik megismerkedtek White Eagle Tanításaival és el szeretnének indulni az általa mutatott úton.
A Páholyon belüli munka első sorban lelki gyógyításból, meditációból és a krisztusi Fény csendes kisugárzásából áll. White Eagle tanításai dogmamentesek. A kulcsszó: egyszerűség. A tanítások a legkülönbözőbb lelki-szellemi és vallási háttérrel rendelkező egyéneket (ortodox keresztényeket, kvékereket, spiritualistákat, jógával foglalkozókat, a keleti vallások és hagyományok híveit és még sok mást) vonzottak magukhoz. A White Eagle-munkában való részvétel önmagában a lelki fejlődés természetes útja, ami az élet magasabb szféráira való behangolódást szelíden de egyenletesen növekvő erővel közelíti meg. White Eagle azt tanítja, hogy amikor az emberben felébred az Isten utáni vágy, szeretet hatja át gondolatait testvérei és minden élet iránt. Ezek az őszinte és szeretetteljes gondolatok Isten fényét sugározzák, és akit megérintenek, abban életre kelthetik és fellobbanthatják a belső Fényt. Ilyen értelemben a White Eagle-munka állandó lelki gyógyítás.

2. Mikor és hol alakult meg?
A Páholy alapjait Grace és Ivan Cooke fektette le 1936-ban Londonban, White Eagle közvetlen irányítása alatt.
Grace Cooke abban az időben gyakorló spiritualista médium volt, és a 20-as és 30-as évek alatt rendszeresen együtt dolgozott lelki vezetőjével, White Eagle-lel.
White Eagle után talán a legnagyobb inspirációs és lelkesítő hatása Sir Arthur Connan Doyle üzeneteinek volt. Sir Arthur Connan Doyle halála után két évvel lépett kapcsolatba Grace Cooke-al és az ő közvetítésével részletekbe menő leírást közölt a fizikai léten túli létről, humorral és őszinteséggel állítva egymással szembe mindazt, amit ő a halálon túli világról hitt, és azt amit valójában ott talált. Grace Cooke-ot a kapcsolatfelvételhez a Fraternité des Polaires néven ismert franciaországi csoport segítette hozzá.
A White Eagle-munka mind a mai napig az eredeti elképzeléshez hűen folyik a londoni új központban (a régit 1940-ben bombatalálat érte), a Páholy adminisztratív központját azonban Liss-be helyezték át. 
Grace Cooke 1979-ben hagyta el a földi világot, és azóta White Eagle-lel közösen inspirálják és vezetik a Páholy munkáját. Grace Cooke helyét két lánya, Joan Hodgson és Ylana Hayward vette át. (1995-ben Joan is “átlépett” a Fény világába.)

3. Kicsoda White Eagle?
Grace Cooke így fogalmazott: „White Eagle” a neve annak a kiemelkedő személyiségnek, aki az én közvetítésemmel beszél, az én agyamat és hangszálaimat használja arra, hogy átadhassa üzeneteit. Ez nem az én hangom, mert én nem tudnék úgy beszélni, mint ő. White Eagle soha nem beszélt másként, mint szelíden és kedvesen. Soha nem ítélt el másokat, soha nem beszélt félelemmel vagy borúlátással. Minden üzenete reményteljes, gyöngéd és szeretetet sugárzó.
Közölték velünk, hogy a White Eagle nevet azért választották, mert a Fehér Sas a spirituális vízióval rendelkező személy, a lelki tanító szimbóluma. White Eagle a korai amerikai indián törzseknél is gyakran előforduló név.
Habár White Eagle leírást adott egyik életéről, amikor a hat irokéz törzs egyik nagyfőnöke volt, mégis tévedés volna személyiségét egyetlen inkarnációhoz kötni. Tudomásunk szerint inkarnálódott már mint maja indián főnök és később mint ókori egyiptomi főpap. Élt Görögországban, Franciaországban és Tibetben, és tudomásunk van egy inkarnációról, melyben egy egyszerű szerzetesrend köntösében, szerény testvérként élte életét.
White Eagle jelenleg nem fizikai testben él, a páholy beavatottai azonban rendszeres kapcsolatban állnak vele, és továbbra is tolmácsolják üzeneteit és szeretetteljes tanításait.

4. Hogy viszonyulnak White Eagle tanításai más vallásos tanításokhoz?
Annak ellenére, hogy White Eagle tanításainak van egy kis amerikai indián sajátossága, ami az egyszerű természetközeli életre és a természet ritmusának követésére ösztönöz, munkájának egyetlen része sem kívánja helyettesíteni a nagy világvallások mély filozófiáját. Úgy érezzük, tanításai kiegészítik azt az üzenetet, amit Jézus hozott, és valójában kiegészítik mind a keleti mind a nyugati filozófiai rendszereket.
White Eagle azt mondaná, hogy a leghatalmasabb tanító a minden ember szívében jelenlévő Fény, a Krisztus, a saját szívünkben lévő “Isten Fia”.
Azt is hozzá tenné, hogy ő csupán üzenethozó. Emelkedett lelkek testvéri csoportjának üzenethozója ő, akik a Fény világában, minden megnevezésen túli világban élnek, és az emberiségnek gondját viselik. A neve (White Eagle) egyben Szt. Jánosnak, az evangélistának a szimbóluma is.

5. Milyen helyet kap a lelki gyógyítás White Eagle tanításában?
White Eagle tanításában a lelki gyógyítás központi helyen áll. Önmagunk lelki gyógyítása és a lelki fejlődés nem választható el egymástól. A lelki fejlődés azonban egyúttal az egyén újbóli integrálása az Egységbe, és mint ilyen, nem történhet meg addig, amíg az egyén elzárkózik testvéreinek segítése elől. A tanítás meghatározó
motívuma: SZOLGÁLAT. A lelki gyógyítás a lehető legtágabb értelemben vehető, amennyiben valaki szeretetet és megértést sugároz minden emberi helyzettel szemben, akár az otthonhoz kötött életről és egészségről van szó, akár az egész bolygóról és az emberiség sorsáról.
Azok akik White Eagle tanításait követik, időben megtanulják hogyan kell “gyógyító sugarakat”, „gyógyító Fényt” sugározni egyének, csoportok vagy országok felé. A gyógyításnak ez a formája csoportmunkát feltételez.
Az egyén gyógyítására két mód nyílik. Távgyógyítás és kézrátétellel történő közvetlen gyógyítás. A gyógyító mindkét esetben a gondolat erejének segítségével színes fénysugarakat vezet a test energiaközpontjaiba (keleti néven: csakráiba).
Egy White Eagle-gyógyító csatornaként működik a krisztusi gyógyító Fény számára, és megkönnyíti a beteg számára, hogy ráébredjen a kívülről és belülről egy időben érkező segítségre. A gyógyító munkához bárki csatlakozhat, aki úgy érzi, hogy összhangban tud élni és cselekedni White Eagle tanításaival.
White Eagle azt tanítja, hogy kivétel nélkül minden ember képes a gyógyításra, hiszen minden emberben jelen van Isten megnyilvánulása, a Fény, a Krisztus, ami lehetővé teszi az egyén számára, hogy az isteni gyógyító erő közvetítő csatornájává váljék. Ezt a potenciális képességet magas szintre lehet fejleszteni azáltal, hogy az ember igyekszik átültetni a testvériség és szolgálat ideálját a mindennapi gyakorlatba.

6. Milyen a White Eagle által tanított meditáció?
White Eagle meditációjának célja a tudatosság fokozatos fejlesztése, ami az embert Isten felismeréséhez vezeti: Felismerni Istent, mint minden élet teremtőjét a külső világban, és felismerni belül, a szívben lévő Fényben.
Ez a növekvő tudatosság segíti az aspiráns behangolódását az isteni tulajdonságokra, és lehetővé teszi számára, hogy ezek a felsőbbrendű énjéhez tartozó és attól elválaszthatatlan tulajdonságok megnyilvánuljanak a hétköznapi életben. Meditáció általi egységélmény úgy érhető el, ha először is sikerül elcsendesíteni a kavargó gondolatokat (rendszerint egyszerű légzésgyakorlatok segítségével) majd átadjuk magunkat a Fény vagy a szeretet egyik szimbólumának (lehet ez egy gyertyaláng, hatágú csillag, rózsa vagy lótuszvirág) ami tudatosságunkat a tökéletes béke és teljes elfogadás állapotába vezeti.

7. Miért kerül olyan nagy hangsúly a „túlvilágra”?
Grace Cooke-al való munkájának kezdetén White Eagle említette, hogy az ő és a Fehér Testvériség célja átsegíteni az emberiséget a „tűz évein” (amik a halak korszakából a vízöntő korszakba való átmenetet jelentik), valamint segíteni a „bolond halálfélelem” legyőzésében. Azt tanítja, hogy minden szenvedés végső oka a félelem, és mindazon
félelmek közül, melyek az emberiséget sújtják, talán a halálfélelem a legerősebb.
Azáltal, hogy segít nekünk felismerni, hogy az élet nemcsak hogy folytatódik a halál után, de sokkal szebb, sokkal szeretetteljesebb, mint amilyennek a földi élet tűnik, megadja a lehetőséget, hogy megszabaduljunk a halálfélelemtől, sőt, az egyedülléttől, betegségtől és elutasítástól való félelemtől is.
Amint azt White Eagle tanításainak nyomtatás előtti ellenőrzésekor az egyik korrektor kifejezte: A tanítást átható szeretet egyértelműen utal a tanítás forrásának természetére.