Segítség kérés

Segítség kérés

A White Eagle által tanított “lelki gyógyítás” egyszerűnek tűnő, de mélyreható munkával kezdődik, aminek során “szívcsakránkból” a Krisztus-csillag fényét sugározzuk mindazok felé, akiknek segítségre van szükségük. A hatágú – felosztások nélküli – csillag az anyagban tökéletessé vált férfi/nő misztikus szimbóluma. Ez teszi lehetővé azt, hogy csatornaként működjünk a spirituális tökéletesség – Krisztus – erejének közvetítésében. A spirituális tökéletesség magában hordozza a kellemes érzést, az örömet, a békét és az erőt. A Páholy működtet egy “lelki gyógyítói” iskolát, ami ebből a felfogásból meríti erejét. A “gyógyítók” színes fénysugarak erejét használják, amit a páciens csakráin és auráján keresztül juttatnak célba. Ez így történik a közvetlen – kézrátételes – “gyógyítás alkalmával és a távgyógyítás” esetében is. A közvetlen, kézrátétellel “gyógyító” tagjainkat nemzeti irányelvek szerint képezzük, és a nemzeti erkölcsi normák (Code of conduct) szerint járunk el azokban az országokban, ahol ilyenek léteznek.

A lelki eszközökkel történő “gyógyítás” módjának elsajátításához alapvető feltétel a legalább egy éves tagság és az ugyancsak egy éves rendszeres részvétel a kéthetente tartott meditációkon. Szükséges továbbá az, hogy a tanítvány White Eagle tanításait elfogadja, és a “gyógyításban” csak a Páholy által tanított módon dolgozzék. Az itt tanított “gyógymód” keverése más gyógymódokkal és más irányzatok tanításaival nem ajánlott, és a gyógyulni vágyóra ugyanúgy káros hatással lehet, mint a gyógyítóra.

A “gyógyítók” képzésének első állomása a „távgyógyító tanfolyam”. Itt elsajátítják annak a módját, hogy a rendelkezésükre bocsátott rituálé segítségével heti egy órában hogyan segíthetnek a rászorulókon. Ezzel a “gyógyítási móddal” rendszerint 2-3 évig dolgozik a tanítvány, és lassan kifejlődnek benne azok a képességek, amelyek szükségesek a továbblépéshez, a közvetlen, “kézrátétellel” történő gyógyítási mód elsajátításához. A “kézrátétellel történő gyógyítási” mód szintén elméleti tanfolyammal kezdődik, és a gyakorlásra a “Kontakt gyógyítás” felelősének irányítása és felügyelete mellett kerül sor.

A kézrátétellel történő  segítségnyújtás (“gyógyítás”) nem veszélytelen, mint ahogy egy sebészeti beavatkozás sem az. Ahogy a sebész fertőtleníti a kezét operáció előtt és után, úgy kell vigyáznia a lelki erőkkel dolgozó “gyógyítónak” is aurájának tisztaságára. Ez legkönnyebben az aurának hideg vízzel való átmosása – hideg zuhany – útján érhető el. Egyszerűbb esetek gyógyítása után elegendő az alapos, hideg vízzel történő kézöblítés is. Ha ez nem történik meg, akkor a beteg aurájából letakarított szennyeződésből óhatatlanul visszamarad valami a gyógyító aurájában, és azt a következő kezelésnél mintegy rákeni, átadja a következő betegnek. Ebből talán az is kiderül, miért olyan fontos, hogy a gyógyító egészséges legyen, amikor gyógyít. Betegen a saját aurájának szennyeződését viszi át a beteg aurájába.

A “Lelki gyógyítást” a Páholyban White Eagle irányító utasításai szerint végezzük. A gyógyítás történhet a kezek ráhelyezésével, amit mi kontakt (kézrátételes) “gyógyításnak” nevezünk, valamint csoportos imádság és gondolat-kivetítés által, vagyis Távgyógyításként. Ezt a munkát a Páholy 1936-ban történt megalapítása óta végezzük, és a “gyógyítás” mindkét formája nagyon hatékonynak bizonyult – sokszor szinte varázslatosnak. Ezt a “lelki gyógyítást” nem szabad összekeverni a hiten alapuló gyógyítással. Sok olyan páciens kap csodálatos segítséget, akik elsőre azt mondták, hogy nem hívő emberek.

Az ima varázslatos ereje által minden lélek, aki rá akar hangolódni a “gyógyító sugarakra”, megerősödhet hitében és új reménnyel és megértéssel töltődik fel.
A “lelki gyógyítás” felébreszti és megerősíti a belső fényt – a Krisztus ént – ami fokozatosan átveszi az ellenőrzést, megnövekedett gondolati és érzelmi harmóniát hoz, valamint feltölti és helyreállítja a beteg testet. A “lelki gyógyítás” először a szellemet gyógyítja meg, ezt követi a fizikai javulás.
Kontakt (kézrátételes)” gyógyításra” a Páholyban van lehetőség. Amennyiben úgy érzed, hogy hasznos lenne számodra egy ilyen gyógyításon való részvétel időpontot a https://we-csillagkozpont.hu/gyogyitas/gyogyitas-kerese/ oldalon tudsz kérni.

A “távgyógyítást” csoportosan végezzük, mindegyik csoport hat gyógyítóból áll. A tagok közül a vezető a Fehér Sas Csillag Testvériségének tagja és külön képzést kapott a gyógyítás kisugárzására az ima és a gondolat erejével. A “gyógyító csoportok” hetente találkoznak és mindegyik 15-20 betegnek nyújt kezelést. A beteg szellemét azáltal ébresztjük és kapcsoljuk a “gyógyító” központhoz, hogy hangosan kimondjuk a teljes nevét, ami a láthatatlan éterben egy erőteljes rezgést hoz létre. A megfelelő színű “gyógyító sugarakat”, melyek kiválasztása White Eagle előírásai szerint történik, a lélekre irányítjuk a csoport imájának és gondolati erejének segítségével.